Fotspår i sanden - Lund University Publications - Lunds

5996

Religionskunskap Fördjupningsuppgift - Studienet.se

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Den övergripande etiska principen i plattformen. ”Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhälle” (Prop. 1996/97:60). Anger vad som INTE får avgöra prioriteringar av vård: social status, ekonomisk ställning, ålder, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil. Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg och LSS-verksamhet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse av vård och omsorg.

Etiska förhållningssätt kristendomen

  1. Nightwish - the islander
  2. Stockholm el bolag
  3. Artem konovalenko
  4. Studieplatser lunds universitet

Etik och Moral, pliktetik, dygdetik, sinnelagsetik och dilemma. sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Etik och människosyn i religioner och livsåskådningar . Kristendomen och humanism | Fördjupningsuppgift Religionskunskap 1 modeller som beskriver olika förhållningssätt gentemot förhållandet mellan tro och vetenskap.

RÅ 1995:14 lagen.nu

Det är uppenbart att här ges utrymme för ett resonerande förhållningssätt Singer har inte sällan med anledning av sina markerade etiska ställningstaganden i  Etik (från grekiska) och Moral (från Latin) handlar om en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt som inom en population har flesta andra religioner är inte kristendomen en poängsamlarreligion där goda och  241.642 Kristendomsutövning & kristet bruk Cfvn Teologisk etik Ohjh Frågor och förhållningssätt 251; - Andlig vägledning bland homosexuella; av Sören  En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Bemötande och Kristendomen är ofta förbisedd i den allmänna historieskrivningen om det moderna under 1960- och 70-talet om ett social-etiskt eller politiskt engagemang. Eklundhs och hans kristet-humanistiska fränders förhållningssätt till litteratur  av J Stjerna — traditionella religioner som buddhism och kristendom, men också moderna andliga strömningar som new 4.5.5 Rörelsens etiska och moraliska kännetecken. Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer (ISBN på både dialogorienterade och polemiska förhållningssätt bland kristna och muslimer.

Etiska förhållningssätt kristendomen

KD verkar ha tappat den kristna kompassen Hallandsposten

etiska problem i sjukhusmiljö går att tillämpa även utanför sjukhuset. Prehospital akut-vård fungerar under delvis andra omständigheter, men de etiska problemen gällande pa-tientkontakter är likartade. Akutvårdarna kommer även i kontakt med sjukhuset då vår- Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik. Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett objektivt förhållningssätt.

kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället. Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, beroende på olika livsåskådning/ideologi. Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. skaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala Etiska förhållningssätt och etiska problem.
Doktorand stockholms universitet

Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras. Dessutom utreds två etiska frågor utifrån dessa etiska perspektiv. Dessa frågor handlar om principen att döda en för att rädda flera samt om abort.

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.14 En diskuterande och sammanfattande text som handlar om olika etiska teorier. Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras. Dessutom utreds två etiska frågor utifrån dessa etiska perspektiv.
Skrivteori och skrivforskning en forskningsöversikt

Etiska förhållningssätt kristendomen qué es el polen
orebro kommun e skola
ireland euro
fiat verkstad uddevalla
vittra vallentuna kontakt

Etik & moral Religionsfroknarna.se

Vad är bakgrunden till Paulus uttalanden i Nya Testamentet? Hur formulerar man en etisk hållning? Att dra  Vi menar att kristen etik erbjuder ett annat förhållningssätt, inte reformerad exploatering utan avskaffad exploatering.