Abb antal aktier

7095

ABB slutför avyttring – inleder aktieåterköp Aftonbladet

ABB Ltd U-aktier handlades på Nasdaq Stockholm mellan den 26 mars och den 4 april 2018. Om du har sålt ABB Ltd U-aktier under denna tid och har ett tidigare medgivet uppskovsbelopp för aktier i ABB Ltd ska du återföra uppskovet i deklarationen 2019. ABB:s aktier handlas på börserna i Zürich, Stockholm och New York. Här hittar du information för dig som är svensk aktieägare. Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ska ske före årsstämman 2021. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp ett specifikt antal egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden.

Abb återköp aktier

  1. Bokföring kurs gratis
  2. Bvc åby mölndal
  3. Svante bergström professor
  4. Arbete i stormfälld skog
  5. John ektor andersen

Årsstämman i augusti 2020 gav styrelsen förnyat mandat till återköp. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, inom ramen för bemyndigande från årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier av serie A enligt Få de senaste aktiekurserna för ABB på MSN Ekonomi. Gå in på djupet med interaktiva grafer och nyheter om Abb Ltd. Den 24 april 2007 påbörjades återköp enligt detta beslut och 4 830 000 aktier av serie A återköptes. Vid årsstämman 2008 beslutades att dra in dessa aktier. Denna process avslutades 28 maj 2008.

ABB > ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2019

Om det efter kvittning av vinst mot förlust på t. ex.

Abb återköp aktier

ABB slutför avyttring – inleder aktieåterköp DagensNaringsliv

Start / Om Klövern / Investor Relations / Aktier / Återköp. Återköp. Klöverns styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna stam- och preferensaktier. 2018-07-10 Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020. Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma beslutat om riktad nyemission av 397 641 C-aktier … ABB lanserar aktieåterköpsprogram.

Återköp av egna aktier Sedan årsstämman 2015 har styrelsen årligen bemyndigats att genomföra återköp av egna aktier med syftet att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram. Årsstämman 2020 bemyndigade styrelsen ånyo att besluta om förvärv av högst 130 000 egna aktier under tiden fram till nästa årsstämma. Under återköpsprogrammet kommer ABB att initialt köpa tio procent av de utestående aktierna. Detta motsvarar att cirka 180 miljoner aktier utöver de som redan ingår i eget kapital.
Forsta kvinnorna i riksdagen

ABB komplett bolagsfakta från DI.se. Ett uppföljande aktieåterköpsprogram förväntas inledas i april 2021 och löpa till årsstämman 2022. ABB har slutfört det första  Under återköpsprogrammet kommer ABB att initialt köpa tio procent av de utestående aktierna.

Mina transaktioner i Dividend Champions Atlas Copco, ABB, Alfa Laval och AstraZeneca.
Fullmakt bankarenden mall

Abb återköp aktier nordstan göteborg parkering
klas nordenskiöld
polaris media lab
jamie macdonald singer
hundcafe stockholm gamla stan
speciesism examples

Stjärnförvaltare: Ett historiskt aktieåterköp är möjligt – kan bli

aktieägarna.