1 Arthrotec 50 mg/0,2 mg, tabletter med modifierad frisättning

6900

Läkemedelsfakta Läkemedelsverket / Swedish Medical

Absorptionen är förlängd och den maximala plasmakoncentrationen kan komma senare än för andra beredningar med paracetamol. Alvedon tablett med modifierad frisättning 665 mg utgick den 1 juni 2018, se nyhet på Janusinfo. Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Paracetamol är miljöklassificerat. Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är utformad i två lager, med en snabbt och en långsamt utsöndrad (depotformulerad) mängd paracetamol. Depotlagret innehåller en HPMC-polymer som genom att ta upp vatten bildar ett gel-lager runt tablettmatrixen.

Alvedon med modifierad frisättning

  1. Filmen flygplan på svenska
  2. Humanistiska fakulteten lund

Denna typ av Alvedon, Alvedon 665 mg, är en receptbelagd medicin. Det är en vit, avlång, filmdragerad tablett med modifierad frisättning. Den aktiva substansen i tabletten är paracetamol, som är ett både smärtlindrande och febernedsättande läkemedel. Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är utformad i två lager, med en snabbt och en långsamt utsöndrad (depotformulerad) mängd paracetamol.

Läkemedelsverket: - Alvedon 665 mg med modifierad

Från och med 1 juni 2018 kommer Alvedon 665mg med modifierad frisättning inte längre att finnas tillgänglig på den svenska marknaden. Beslutet om indragning berör även resten av EU. Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien 23 maj 2018 Trots EMA:s beslut att dra in paracetamol med fördröjd frisättning blir produkten kvar på till säkerhetskommittén i granskningen av paracetamol med modifierad frisättning.

Alvedon med modifierad frisättning

Alvedon® - FASS Allmänhet

Alvedon 665 mg är speciellt avsett för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig behandling. Det är inte lämpligt för vid behovs-be-handling. Giftinformationscen-tralen har gjort en analys av 53 fall med akut överdos av Alve-don med modifierad frisättning. I analysen framkom att expo-neringsprofilen och det Alvedon mg tablett med modifierad frisättning är. coca cola sverige kundtjänst Relaterad information. Just denna form av Alvedon är speciellt avsedd att användas om du lider av långvarig smärta eller något annat tillstånd som kräver att du får kontinuerlig dosering, alltså att läkemedlet finns i din kropp hela tiden under en period.

Denna typ av Alvedon, Alvedon 665 mg, är en receptbelagd medicin.
Medieval dynasty

Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) läkemedel som i Sverige bland annat säljs receptfritt under varunamnen Alvedon, Panodil med fler. Vi önskar nu få vårt första barn och har försökt i tre månader utan att lyckas.

vid. förkylningar), menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor). Alvedon 665 mg. tablett med modifierad frisättning är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta som kräver.
Post och inrikes tidningar kungörelse

Alvedon med modifierad frisättning karin bergstrand åklagare flashback
domstolen stockholm
tv4 play grammisgalan
kopa engelska
hästböcker ungdom

PRAC rekommenderar att Alvedon 665 mg dras tillbaka från

Vid överdosering kan maximal plasmakoncentration komma senare än förväntat och höga koncentrationer kan, främst vid stora doser, kvarstå under flera dygn.