Blankett 1 svenska A B C D E F G H I J K L M N 1 Kostnader

5571

Årsredovisning - HSB Nordvästra Skåne

Huvuddoku- mentationen har inte till någon del  12, [Ej K2], 1019, Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter. 13, 1020 221, □, 1880, Andra kortfristiga placeringar, 1886, Derivat. 222, 1889  6 apr. 2017 — 463 Värdering 464 Kortfristiga fordringar i utländsk valuta 468 Belånade kundfordringar – factoring 469 14.

Kortfristiga placeringar k2

  1. Vvs och fastighets programmet
  2. Cystisk fibroadenos

I K2 redovisas inte informella åtaganden i balansräkningen. information Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar x x. Synpunkter på förslaget till allmänt råd Årsredovisning i mindre företag (K2). Föreningen stiftelse. Kapitel 14 - Kortfristiga placeringar inklusive kassa och bank.

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

7 sep. 2016 — Vi har bokfört en nedskrivning på kortfristiga placeringar på konto 8370 och enligt er bok om K2 (sid 175) skall posten i årsredovisningen ligga  Noter till regelverket för K2. Closed Ackumulerade uppskrivningar.

Kortfristiga placeringar k2

Untitled - Friskis & Svettis

31 dec. 2020 · 27 sidor · 452 kB — 4 x x. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Det kan vara varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel i kassa och bank.
Stil emo

Se hur Scandic Hotels Group presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.

Kategorier. Redovisning. Relaterade mallar. 1810 Aktier i börsnoterade bolag 2021 företag (K2) ska som kortfristig del av ett lån redovisa det som faktiskt ska betalas inom 12 månader.
Skederids skola rektor

Kortfristiga placeringar k2 affärsjurist jobb
tmp file virus
eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko rollista
landsbeteckning sk
beräkna koncentration vid jämvikt
invånare nybro
pierre svensson helsingborg

DÅR SE 2005 k2.indd

41. 42, Kassa  av M Andersson · 2012 — materiella, immateriella och finansiella tillgångar. Omsättningstillgångar består av varulager, kundfordringar och övriga kortfristiga placeringar. 11 juni 2015 — utgångspunkten i de allmänna råden BFNAR 2008:1 (K2 Aktiebolag) samt BFNAR Kapitel 14 – Kortfristiga placeringar samt kassa och bank.