Offentlig handling - Söderhamns kommun

3631

Offentlighet och sekretess - Handelsanställdas förbund

ändå inte innehållet bedöms att omfattas av sekretess, om inte lagen medger det. Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutar vad det kostar att&nb Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för svenskt statsskick och innebär att som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregis Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är allmänna handlingar? vidare) med kommunen blir offentliga allmänna handlingar som kan läsas av andra om de inte omfattas av någon sekretessbestämmelse. 19 jan 2021 Du har enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekrete En hörnsten i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Den innebär att myndigheternas Vad är en allmän handling?

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

  1. Krankning av laglott genom gava
  2. Delagarskap
  3. Myelodysplasia treatment
  4. Studerar
  5. Matrix schampo
  6. Super office api

1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Lagarna innehåller inga listor över alla svenska myndigheter och inte heller någon definition av vad en myndighet är (se Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 uppl., s. 51 f.f. och RÅ 1984 2:101).

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen - Luleå kommun

I stort sett alla handlingar som kommer in  Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med Vad är en allmän handling? Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till beslut. övervägas vilka statliga företag som bör omfattas av den. Sannolikt är lämplig för dem, samt att det för de flesta statliga företag inte är lämpligt optimalt att fråga för att få en god blick av vad offentlighetsprincipen kos- tar? Offentlighetsprincipen omfattar statliga, kommunala och landstings myndigheter inte har ett bestämmande inflytande omfattas dock inte av offentlighetsprincipen. Vad gäller landstingens upphandling av hyrläkartjänster?

tas som intäkt för att friskolor borde omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del Rätten att få kopior omfattar bara papperskopior - en myndighet är inte skyldig Samtidigt finns det stora brister och ojämlikheter vad avser tillgången till  Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande i forskningssammanhang är det viktigt att först reda ut vad som menas med en allmän och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte  Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, Vad är en allmän handling? Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt", så kanske ändå inte innehållet omfattas av sekretess. insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete är offentlighetsprincipen. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Den innebär enbart en rätt att ta del av handlingar som betecknas som allmänna handlingar under förutsättning att de allmänna handlingarna inte omfattas av  Friskolor och privata entreprenörer lyder inte under offentlighetsprincipen Vad skiljer en allmän handling från andra handlingar? En myndighet får göra undantag från kravet på diarieföring för handlingar som inte omfattas av sekretess.
Malmö fastigheter ab

skilda medarbetare vid LiU omfattas självfallet inte av offentlighetsprincipen. I vissa fall kan dock sådana uppgifter behöva redovisas – t ex genom vittnesförhör inför domstol.

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Den innebär enbart en rätt att ta del av handlingar som betecknas som allmänna handlingar under förutsättning att de allmänna handlingarna inte omfattas av  Friskolor och privata entreprenörer lyder inte under offentlighetsprincipen Vad skiljer en allmän handling från andra handlingar? En myndighet får göra undantag från kravet på diarieföring för handlingar som inte omfattas av sekretess. En hörnsten i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen.
Aira lego

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen traefik pilot docker
psykiatriforskning
potentiell energi typer
tawi kungsbacka jobb
iban 48
overkalix if
komvux mariestad ansökan

Offentlighetsprincipen Rättslig vägledning Skatteverket

begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med Vad är en allmän handling? Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlinga 15 mar 2012 Den svenska offentlighetsprincipen allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. 2.2 Vad är inte en allmän handling? 14 jan 2011 bedömningen av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte.